Stefanicki, Robert.

Dostęp osób poszkodowanych naruszeniami reguł konkurencji do dokumentów pozyskiwanych w postępowaniu publicznym / Access of victims of competition rules' violations to documents obtained in public law proceedings Robert Stefanicki.

Tyt. nagł.


Streszcz. ang.

Powered by Koha