Buchalska, Joanna.

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim / Joanna Buchalska. - Stan prawny na 31 grudnia 2014 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - 296 s. ; 21 cm. - Monografie LEX, 1897-4392 . - Monografie - Wolters Kluwer Polska .

Bibliogr. s. 273-296.

Dla teoretyków i praktyków prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. Zainteresuje przedsiębiorców, a także ekonomistów i specjalistów marketingu mających do czynienia w swojej działalności zawodowej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony, wyceny i naruszeń nazwiska oraz prawa do nazwiska.

9788326480164


Nazwy osobowe--prawo--Polska.
Nazwy osobowe (prawo międzynarodowe prywatne).
Prawa osobiste--ochrona--Polska--1990-.

Powered by Koha