Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego : uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku / red. nauk. Włodzimierz Fehler, Karina Paulina Marczuk. - Warszawa : Difin SA, 2015. - 320 s. : il. ; 23 cm.

Zawiera ryciny i tabele.

Indeks.

9788379309603


Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (Unia Europejska)--1990-.


Kraje Unii Europejskiej--polityka i rządy--1993-.

Powered by Koha