Społeczna odpowiedzialność biznesu : krytyczna analiza / pod red. Macieja Bernatta, Jerzego Bogdanienki, Tadeusza Skocznego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. - 210, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

9788361276654


Społeczna odpowiedzialność biznesu--Polska--1990-.

Powered by Koha