Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności / red. Andrzej Polak ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. - 302 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

Bibliogr. s. 289-298.


Bezpieczeństwo międzynarodowe--podręczniki dla oficerów.
Manewry wojskowe--podręczniki dla oficerów.
Obrona (nauka wojenna)--podręczniki dla oficerów.


Kraje Unii Europejskiej--siły zbrojne.

Powered by Koha