Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie / [oprac. Michał Lewoc] ; Ministerstwo Sprawiedliwości. [Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka]. - Wyd. 2. - Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. - 194 s. : 1 il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM ; 12 cm).

Dysk optyczny CD-ROM zawiera załączniki.

Bibliogr. s. 189-190. Wykaz aktów prawnych s. 187-188.

9788394094676 9788394094683


Ofiary przemocy w rodzinie--opieka i pomoc--Polska.
Przemoc w rodzinie--zapobieganie--prawo--Polska--1990-.

Powered by Koha