Hessen, Dymitr (1916-2001).

Wielki słownik polsko-rosyjski. [2], P-Ż / Bol'šoj pol'sko-russkij slovar' Dymitr Hessen, Ryszard Stypuła. - Wyd. 5, supl. wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1998. - 844 s. ; 25 cm.

8321409709


Język polski--słowniki rosyjskie.

Powered by Koha