Bogdanienko, Jerzy (1946- ).

Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - 153 s. ; 24 cm.

9788363962562


Społeczna odpowiedzialność biznesu--1990-.
Administracja publiczna--praktyki nielojalne.
Administracja publiczna--Polska--1990-.
Dewiacje społeczne--Polska--1990-.

Powered by Koha