Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. - Warszawa : Difin, 2014. - 223 s. : il. ; 23 cm. - Engram . - Engram .

Bibliogr. przy rozdz.

9788379302291


Cyberprzestrzeń--aspekt społeczny.
Internet--socjologia.
Komunikacja--informatyka.
Nauczanie wspomagane komputerowo.
Rzeczywistość wirtualna.
Społeczeństwo informacyjne.

Powered by Koha