Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 1 października 2013 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. - 1024 s. ; 21 cm. - Monografie LEX, 1897-4392 . - Monografie - Wolters Kluwer Polska .

Materiały z konferencji z okazji 23. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice, 14-15 marca 2013 r.

Dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych oraz studentów prawa, administracji, politologii i socjologii.

9788326444647


Demokracja lokalna--Polska--1990---konferencje.
Samorząd lokalny--aspekt społeczny--Polska--1990---konferencje.
Samorząd lokalny--aspekt społeczny--badania porównawcze.
Samorząd lokalny--udział mieszkańców--Polska--1990---konferencje.
Samorząd lokalny--udział mieszkańców--badania porównawcze.

Powered by Koha