Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska. - Stan prawny na 1 maja 2014 r. - Warszawa : Lex a Kluwer business, 2014. - 418 s. : il. ; 21 cm. - Monografie Lex, 1897-4392 . - Monografie - Wolters Kluwer Polska .

Materiały z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, która odbyła się 14 czerwca 2012 r.

Bibliogr. przy pracach.

9788326433153


Niepełnosprawni umysłowo--prawa--konferencje.
Niepełnosprawni umysłowo--prawa--Polska--1990---konferencje.

Powered by Koha