Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. - 280 s. : il. ; 21 cm.

Bibliogr. przy pracach.

9788362753291


Cyberprzestrzeń--aspekt społeczny.
Dzieci i Internet--Kraje Unii Europejskiej.
Mass media i dzieci--Kraje Unii Europejskiej.
Internet--prawo--Kraje Unii Europejskiej.
Mass media cyfrowe--prawo--Kraje Unii Europejskiej.
Internet--aspekt społeczny.
Internet w edukacji.

Powered by Koha