Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / pod red. Renaty Dopierały i Kai Kaźmierskiej. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. - 400 s. : 1 il. ; 24 cm.

Publikacja zawiera teksty przygotowane na konferencję "Tożsamość, stereotypy, nowoczesność" zorganizowaną w Łodzi, 27-28 września 2010 r. z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. Zbigniewa Bokszańskiego.

Bibliogr. s. 373-400.

9788376880860


Księgi pamiątkowe--Polska--1990-.
Tożsamość społeczna--konferencje.
Tożsamość społeczna--Polska--konferencje.
Zmiana społeczna--konferencje.
Tożsamość (psychologia)--aspekt społeczny--konferencje.
Stereotyp (psychologia)--aspekt społeczny--konferencje.
Szwajcarzy--tożsamość etniczna--konferencje.
Kaszubi--tożsamość etniczna--konferencje.
Tożsamość (filozofia)--konferencje.

Powered by Koha