Mrozowicz, Kazimierz.

Czynnik ludzki w górskim pogotowiu ratunkowym : analiza osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników górskich / Kazimierz Mrozowicz. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. - 354 s. : il. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 330-347.

9788363909239


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.


Ratownictwo górskie--zarządzanie.
Ratownictwo górskie--aspekt psychologiczny.
Ratownicy medyczni--psychologia.

Powered by Koha