Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. - 104 s. : il. kolor. ; 30 cm.

Bibliogr. s. 104.9788375712667


Projekt "Nauka - Sztuka - Edukacja, Opracowanie i Upowszechnianie Innowacyjnego Modelu Diagnozy, Metod, Form Pracy i Opieki nad Uczniem Zdolnym Plastycznie".


Dzieci uzdolnione--edukacja.
Uzdolnienia rysunkowe u dzieci.

Powered by Koha