Być narodem? : Ślązacy o Śląsku / Elżbieta Anna Sekuła [et al.] ; Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. - 188 s. ; 24 cm.

Zawiera aneks.

Bibliogr. przy art.

9788373835924


Ruch Autonomii Śląska.


Regionalizm--Polska--Śląsk, Górny (region)--1990-.
Etniczność--Polska--Śląsk, Górny (region).
Tożsamość społeczna--Polska--Śląsk, Górny (region)--1990-.
Pluralizm kulturowy--Polska--Śląsk, Górny (region).
Ślązacy--tożsamość etniczna.--Polska--Śląsk, Górny (region)
Opinia publiczna--Polska--Śląsk, Górny (region)--1990-.


Śląsk (region)--cywilizacja.
Śląsk, Górny (Polska ; region)--cywilizacja--wpływ niemiecki.
Śląsk, Górny (Polska ; region)--opinia publiczna polska.
Śląsk, Górny (Polska ; region)--stosunki międzyetniczne--1990-.

Powered by Koha