Siadkowski, Adrian Karol (1979- ).

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela : studium politologiczno-prawne / Adrian Karol Siadkowski. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2013. - 455 s. : il. kolor. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 427-455.

9788374623629 9788374623636


Bezpieczeństwo narodowe--1990-.
Terroryzm--zwalczanie--1990-.
Transport lotniczy--polityka rządowa.
Transport lotniczy--środki zabezpieczające--Izrael--1990-.
Transport lotniczy--środki zabezpieczające--Polska--1990-.
Transport lotniczy--środki zabezpieczające--Stany Zjednoczone--1990-.

Powered by Koha