Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. - 514 s. : il. ; 23 cm.


Teksty prac w jęz. pol., ang., ros. Przy tekstach pol. streszcz. ang., przy ros. streszcz. pol. i ang.

9788360432471


Przepływy kapitałów.
Przepływy kapitałów--Polska--1990-.
Emigracja i imigracja--aspekt ekonomiczny--Polska--1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kapitał intelektualny--aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny--zarządzanie.--Polska--1990-

Powered by Koha