Biuletyn, Ekspertyzy i Opinie Prawne / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Dział Konsultantów Poselskich. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1991-1995. - 21 cm. - Kwart., 1994- - 3 razy w roku, 1991-1993 - 1991, nr 1 - 1995, nr 3 = 17.

1230-3208 = Biuletyn, Ekspertyzy i Opinie Prawne = Biul. Ekspert. Opin. Praw.


Porady prawne--czasopisma.
Prawo konstytucyjne--Polska--czasopisma.


Czasopisma prawnicze--Polska--20 w.

Powered by Koha