(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. - 203, [3] : il. ; 21 cm. - Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 637 . - Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 637 .

ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Bbliogr. przy rozdz.
Wstęp i streszcz. w jęz. ang.

9788372717283


Edukacja--Polska--1990---miscellanea.

Powered by Koha