Burzak, Andrzej Jan (1957- ).

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : komentarz / Andrzej Burzak, Małgorzata Okoń, Piotr Pałka. - Stan prawny na 15 lipca 2012 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - 479, [1] s. ; 22 cm. - Praktyczne Komentarze Lex . - Praktyczne Komentarze Lex .

Załączniki zawierają teksty ustawy i rozporządzeń.

Bibliogr. s. 465-469. Indeks. Netografia s. 471.

Dla deweloperów, pracowników banków, notariuszy, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów i studentów.

9788326439292


Mieszkanie--prawo--Polska--legislacja.
Mieszkanie--prawo--interpretacja--Polska.
Domy mieszkalne--prawo--Polska--legislacja.
Domy mieszkalne--prawo--interpretacja--Polska.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości--Polska--legislacja.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości--interpretacja--Polska.

Powered by Koha