MacDonald, Kevin B. (1944- ).

Kultura krytyki : ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne / Tyt. oryg.: Culture of critique Kevin MacDonald ; przeł. Michał Szczubiałka. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012. - 615 s. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 567-603. Indeks.


Tyt. oryg.: The culture of critique

9788361182979


Boas, Franz (1858-1942) --krytyka i interpretacja.


Psychoanaliza i judaizm.
Szkoła frankfurcka (socjologia).
Żydzi--życie intelektualne.
Radykałowie żydowscy.
Cywilizacja nowożytna--wpływ żydowski.


Stany Zjednoczone--emigracja i imigracja--polityka rządowa.

Powered by Koha