Bernatt, Maciej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Corporate social responsibility : constitutional and international perspective Maciej Bernatt. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - 192 s. ; 24 cm. - Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych ; 4 . - Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne 4 .

Bibliogr. s. 187-192.
Dod. s. tyt., spis treści, przedm. również ang.

9788361276272


Społeczna odpowiedzialność biznesu--prawo--Polska--1990-.
Prawo konstytucyjne--Polska--1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Prawo międzynarodowe--1990-.
Prawa człowieka--1990-.

Powered by Koha