Villefranche, Jacques Melchior (1829-1904).

Pius IX : dzieje, życie, epoka : z przydaniem przypisów z bł. Józefa Sebastiana Pelczara, wyboru dokumentów magisterium bł. Piusa IX, relacji o niektórych wydarzeniach pontyfikatu oraz świadectw z epoki / Tyt. oryg.: Pius IX, son histoire, sa vie, son siécle Jacques Melchior Villefranche ; w przekładzie Michała Nowodworskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza VIATOR, 2001. - 653, [3] s. ; 24 cm. - Historia Kościoła, Nasza Historia . - Historia Kościoła, Nasza Historia .

Zawiera aneksy źródłowe.

Qui pluribus; Non semel ; Nostis et nobiscum ; Ineffabilis Deus ; Singulari quadam ; Singulari quidem ; Qui nuper ; Nullis certe verbis ; Novos et ante ; Iamdudum cernimus ; Gravissimas inter ; Quanto conficiamur moerore ; Tuas libenter ; Quum non sine ; Quanta cura ; Syllabus ; Levate ; Aeterni Patris ; Postquam Dei munere ; Respicientes ; Ubi nos / Pius IX.

8385770410


Pius IX (papież ; 1792-1878) --nauczania.
Pius IX (papież ; 1792-1878) --biografie.


Dokumenty papieskie--19 w.--źródła.
Kwestia rzymska.
Modernizm (herezja)--19 w.--dokumenty papieskie.
Papiestwo--1799-1870.
Kościół katolicki--stosunki zagraniczne--19 w.
Papieże--władza świecka.


Rzym (Włochy)--1848-1849 (Rewolucja).
Włochy--1849-1870.
Włochy--1870-.
Włochy--1848 (Rewolucja).
Państwo Kościelne--1815-1870.

Powered by Koha