Preuss-Kuchta, Lucyna.

Kryzys poznawczy w edukacji : wybrane aspekty diagnozy i przeciwdziałania / Lucyna Preuss-Kuchta ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1998. - 295 s. : il. ; 21 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

8387006424


Poznanie u dzieci.
Dzieci--poziom intelektualny.

Powered by Koha