Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 355, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

Książka dla praktyków - psychologów, pedagogów, logopedów oraz dla rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się.


Streszcz. ang.

9788371343438


Dysleksja--diagnostyka.

Powered by Koha