Internet - społeczeństwo informacyjne - kultura / red. nauk. Andrzej Kiepas, Marek S. Szczepański, Urszula Żydek-Bednarczuk. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006. - 153, [5] s. : il. ; 24 cm. - Prace Naukowe i Konferencyjne / Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach . - Prace Naukowe i Konferencyjne - Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach .

Materiały z międzynarodowej sesji i dyskusji, która odbyła się 16 października 2003 r. na Uniwersytecie w Katowicach.

Bibliogr. przy rozdz.


Streszcz. ang.

8389055406


Internet--aspekt społeczny--konferencje.
Internet--wpływ--konferencje.
Komputery i cywilizacja--konferencje.
Społeczeństwo informacyjne--konferencje.

Powered by Koha