Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. - Tychy : Bielsko-Biała : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. - 505 s. : il. ; 24 cm.

Rozsz. wersja ref. konferencji, 2005 r.

Bibliogr. przy ref.


Tekst częśc. słowac. Streszcz. ang., niem.

838905535X 8389086433


Etniczność--Polska--1990---konferencje.
Globalizacja--aspekt społeczny--Polska--1990---konferencje.
Społeczeństwo informacyjne--Polska--1990---konferencje.
Stratyfikacja społeczna--Polska--1990---konferencje.
Zmiana społeczna--Polska--1990---konferencje.


Polska--sytuacja społeczna--1989---konferencje.

316.42:316.324.8:316.334.2:316.356.4:316.64](438)"1989/..."(061)

Powered by Koha