Zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu wiedzą i procesami gospodarczymi / red. nauk. Romuald Mosdorf, Nina Siemieniuk ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010. - 306 s. : il. ; 23 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

9788360432587


Zarządzanie wiedzą--aspekt ekonomiczny.
Kształcenie online.
Techniki informatyczne.
Systemy informatyczne--aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie--informatyka.

Powered by Koha