Kulturotwórcza funkcja gier : gra jako medium, tekst i rytuał. T. 2 / red. nauk. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. - 303 s. : il. ; 24 cm. - Język, Kultura, Komunikacja ; 2 . - Język, Kultura, Komunikacja 2 .

Na s. przytyt.: "Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Badania Gier, Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Poznań, 19-20 listopada 2005 r.".

Bibliogr. przy art.


Tekst ref. częśc. w jęz. ang.

9788323218258


Gry--aspekt antropologiczny--konferencje.
Gry komputerowe--konferencje.
Gry symulacyjne--konferencje

Powered by Koha