Kulturotwórcza funkcja gier : gra jako medium, tekst i rytuał. T. 1 / red. nauk. Augustyn Surdyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Język, Kultura, Komunikacja ; 1 . - Język, Kultura, Komunikacja 1 .

Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Badania Gier, Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Poznań, 19-20 listopada 2005 r.

Bibliogr. przy art.

9788323217497


Gry--w literaturze--konferencje.
Gry w nauczaniu języków obcych--konferencje.

Powered by Koha