Blicharz, Jolanta (prawo).

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; Ustawa o spółdzielniach socjalnych : komentarz / Ustawa o działalności pożytku publicznego... : komentarz Jolanta Blicharz. - Stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - 487, [1] s. ; 21 cm. - Praktyczne Komentarze Lex . - Praktyczne Komentarze Lex .

Bibliogr. s. 479-[484]. Indeks.

9788326416484


Spółdzielnie--prawo--interpretacja--Polska.
Spółdzielnie--prawo--Polska--1990---legislacja.
Wolontariat--prawo--interpretacja--Polska.
Wolontariat--prawo--Polska--1990---legislacja.
Organizacje pozarządowe--prawo--Polska--1990---legislacja.
Organizacje pozarządowe--prawo--interpretacja--Polska.
Towarzystwa niedochodowe--prawo--Polska--1990-.
Towarzystwa niedochodowe--prawo--interpretacja--Polska.
Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej--prawo--Polska--1990---legislacja.

Powered by Koha