Czub, Krzysztof (prawo).

Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Czub. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - 287, [1] s. ; 21 cm. - Monografie Lex, 1897-4392 . - Monografie - Wolters Kluwer Polska .

Stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej pt.: Prawa osobiste twórców dóbr intelektualnych : zagadnienia konstrukcyjne (Uniwersytet Gdański, 2010).

Bibliogr. s. 277-[288].

9788326414183


Prawo autorskie--Polska--1990-.
Prawo autorskie--prawa pokrewne--Polska--1990-.
Dobra niematerialne--Polska--1990-.
Prawa osobiste--Polska--1990-.

Powered by Koha