Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. - Warszawa : Instytut Społeczeństwa Wiedzy, 2006. - 198 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 94.8392315626


Transfer technologii--aspekt ekonomiczny.
Uniwersytety i uczelnie--aspekt ekonomiczny--Polska--1990-.
Uniwersytety i uczelnie--finanse.
Uniwersytety i uczelnie--prawo--Polska--1990-.
Uniwersytety i uczelnie--aspekt ekonomiczny--Wielka Brytania.
Nauka i przemysł.
Innowacje.

Powered by Koha