Z problematyki praw na dobrach niematerialnych / Elżbieta Wojcieszko-Głuszko [et al. ; red. Joanna Fitt, Izabela Ratusińska]. - Kraków : Uniwersytet JagiellońskiJ : Zakamycze, 2005. - 311 s. ; 21 cm. - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 89 0137-236X ; . - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ z. 89 .

Na dokumencie ISSN 0137-236X poprzedniej nazwy serii.


Tekst w j. pol. Jedno streszczenie w j. ang.


Nieuczciwa konkurencja--zwalczanie--prawo--legislacja.--Polska
Know-how--ochrona--Polska.
Nieuczciwa konkurencja--Kraje Unii Europejskiej.
Prawo autorskie--Polska--legislacja.
Prawo do życia prywatnego--Stany Zjednoczone.
Prawo do życia prywatnego--Niemcy.
Prawo autorskie--legislacja.--Niemcy

Powered by Koha