Strugarek, Jan.

Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych / Jan Strugarek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. - 204, [1] s. : il. ; 24 cm.

Ustawy i rozporządzenia s. 203-[205].

Bibliogr. s. 200-202.

9788323222620


Rekreacja--zarządzanie.
Widowiska i spektakle.
Turystyka--zarządzanie.
Sport--organizacja i administracja.

Powered by Koha