Piprek, Jan (1887-1970).

Wielki słownik niemiecko-polski : z suplementem. T. 2, L-Z / Großwörterbuch Deutsch-Polnisch mit Nachtrag Jan Piprek, Juliusz Ippoldt. - Wyd. 16, suplementu 15. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. - XVI, 1084 s. ; 24 cm.

8321407870 8321411886


Język niemiecki--słowniki polskie.
Język polski--słowniki niemieckie.

Powered by Koha