Urban, Roman (1937-2016).

Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : (synteza) / aut.: Roman Urban, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2010. - 90, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 177 . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nr 177 .

Bibliogr. s. 81-84.9788376580715


Konkurencyjność (ekonomia)--ocena--Polska--1990-.
Międzynarodowa integracja gospodarcza.
Rolnictwo--Polska--1990-.
Przemysł rolno-spożywczy--ocena--Polska--1990-.


Europa Zachodnia--integracja gospodarcza.

Powered by Koha