Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa : wyzwania współczesności = Independence of the judiciary and legal profession as foundations of the rule of law : contemporary challenges / Independence of the judiciary and legal profession as foundations of the rule of law : contemporary challenges red. nauk. Tomasz Wardyński, Magdalena Niziołek. - Warszawa : LexisNexis, 2009. - 593, [3] s. ; 21 cm.

Zawiera publikacje wystąpień na konferencji " Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa - wyzwania współczesności ", która odbyła się w Warszawie 14-15 listopada 2008 r. pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatur (International Bar Association), Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

9788376202372


Władza dyskrecjonalna sędziów--konferencje.
Prymat prawa--konferencje.

Powered by Koha