Zapobieganie konfliktom / Tyt. oryg.: Peace, security and conflict prevention wstęp Adam Daniel Rotfeld i Janusz Symonides ; przeł. Tomasz Prohenko ; Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. - Warszawa : Bellona : SIPRI, 2000. - 259 s. : mapy, wykr. ; 21 cm.

8311091838


Organizacja Narodów Zjednoczonych.


Bezpieczeństwo międzynarodowe--1990-.
Stosunki międzynarodowe--1989-.

Powered by Koha