Narracja jako sposób rozumienia świata / pod red. Jerzego Trzebińskiego. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - 292 s. ; 24 cm. - Postępy Psychologii . - Postępy Psychologii .

Cop. 2001.

Bibliogr. s. [263]-278.

8387957844


Etyka.
Narracja--aspekt psychologiczny.
Psychologia kognitywna.
Tożsamość (psychologia).

Powered by Koha