Białoruś, Mołdawia i Ukraina : wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś. - Lublin : Chełm : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2009. - 231, [1] s. ; 24 cm. - Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej . - Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej .


Streszcz. i spis treści także ang. i ros.

9788360695234 9788361787082


Bezpieczeństwo narodowe--Białoruś--1990-.
Bezpieczeństwo narodowe--Mołdawia--1990-.
Bezpieczeństwo narodowe--Ukraina--1990-.


Białoruś--polityka i rządy--1991-.
Mołdawia--polityka i rządy--1991-.
Ukraina--polityka i rządy--1991-.

Powered by Koha