Malara, Zbigniew (1951- ).

Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 314 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz. i s. 301-308. Indeks.

Dla studentów i pracowników naukowych kierunku zarządzanie i marketing, jak i praktyków zajmujących się na co dzień problemami zarządzania.

9788301148218


Kapitał intelektualny--zarządzanie.
Organizacja pracy.
Organizacja przedsiębiorstwa.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Zarządzanie wiedzą.

Powered by Koha