Stephan, Walter G.

Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan ; przekł. Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2. w jęz. pol. - Gdańsk : GWP - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 232 s. ; 25 cm.

Bibliogr. s. 189-226. Indeksy.

9788374891042


Dynamika grup.
Stosunki międzyludzkie.
Uprzedzenia.
Stereotyp (psychologia).
Wpływ (psychologia).

Powered by Koha