Irak 2003-2008 - Misja dla pokoju : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej przez Akademię Obrony Narodowej 26-27 listopada 2008 roku = Iraq 2003-2008 - Mission for Peace : materials from the scientific conference held at the National Defence University, organized on the Minister of National Defence's initiative and under his patronage 26-27 November 2008 / Iraq 2003-2008 - Mission for Peace : materials from the scientific conference held at the National Defence University, organized on the Minister of National Defence's initiative and under his patronage 26-27 November 2008 [red. nauk. Stanisław Zajas]. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. - 236 s. : il. ; 25 cm. - Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej, nr 3A (72), nr spec. 0867-2245 ; . - Zeszyty Naukowe - Akademia Obrony Narodowej nr 3A (72), nr spec. .


Tekst równol. pol. i ang.


Wojna w Iraku (2003-2011)--konferencje.

Powered by Koha