Johnson, Debra (1957- ).

European business / Debra Johnson and Colin Turner. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2006. - XXIII, 456 s. : il. ; 26 cm.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

0415351340 9780415351348 0415351359


Polityka handlowa--Kraje Unii Europejskiej.
Polityka przemysłowa--Kraje Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwa--Kraje Unii Europejskiej.
Konkurencja międzynarodowa.


Kraje Unii Europejskiej--polityka gospodarcza.
Europa Zachodnia--integracja gospodarcza.

Powered by Koha