Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu : raport z badań / Stanisława Golinowska (red.) ; Cezary W. Włodarczyk [et al.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - 217, [1] s. : il. ; 30 cm. - Opracowania PBZ, 1507-9163 . - Opracowanie PBZ .

Bibliogr. s. 193-200, wykaz dokumentów prawnych s. 201-209 ; dokumenty inne s. 210-211.


Polityka zdrowotna--Polska--1990-.

Powered by Koha