Skibińska, Ewa (prawnik).

Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne : (art. 43-48 TWE) / Ewa Skibińska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. - XLV, 341 s. ; 21 cm. - Monografie Prawnicze . - Monografie Prawnicze .

Bibliogr. s. XXVII-XLV. Indeks.


Streszcz. ang., niem., fr.

9788325503017


Przedsiębiorstwa--tworzenie--Polska.
Przedsiębiorstwa--tworzenie--Kraje Unii Europejskiej.
Prawo gospodarcze międzynarodowe.

Powered by Koha