Nowak, Eugeniusz (1946- ).

Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. - 227 s. : il. ; 24 cm.

Na s. tyt.: AON 5831/07.

Bibliogr. s. 144-146.


Polska. Wojsko Polskie (1944- ) --wykorzystanie dla celów niewojskowych.


Zarządzanie kryzysowe--Polska--1990-.
Logistyka (organizacja)--Polska--1990-.
Zarządzanie w sytuacjach nagłych--Polska--1990-.

Powered by Koha