Pawlak, Piotr (psychologia).

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 150, [1] s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 125-128.

9788373086890


Dzieci nadpobudliwe--rehabilitacja--poradniki.
Zespół zaburzeń uwagi--poradniki.

Powered by Koha